2.jpg

YOL İNFASTRUKTURU

  1. Saatlı rayonu  kənddaxili  yolların əsaslı təmiri – 2013-2017-ci il
  2. Saatlı rayonu  şəhərdaxili  yolların əsaslı təmiri- 2015-2017ci il
  3. Neftçala rayonu  şəhərdaxili  yolların əsaslı təmiri – 2015-2017ci il
  4. Neftçala rayonu  şəhərdaxili  yolların əsaslı təmiri – 2016-2017-cı  il
  5. Neftçala rayonu şəhərdaxili yolların əsaslı təmiri - 2017-2018-ci il

Tarix :

2017-01-01