8

Kranlar və qaldrıcı qurğular

Avtokranlar. 10-40 ton

     22 ədəd

Hidravlik qaldrncrlar

     2 ədəd

Avtokar, 3-10 ton

     5 ədəd