8

Qazma qurğuları və avadanlıqlar

Qazma ve esaslı təmir qurğuları, 50-80 ton 10 ədəd
Mayelərin təmizlənmə sistemləri, 25-100 m3 4 ədə