8

Quyuların qazılması

Quyuların ikinci lülə ilə qazılması