8

ANQARLARIN TİKİLMƏSİ

İri həcmli anqarların tikilməsi və həmin anqarların daxilində  qaldırıcı kranların  (5tondan -30tona qədər) quraşdırılması