8

Neft mədən avadanlıqları və mal-materialların təch